Import file vào eclipse bị lỗi

Em import 1 file vào eclipse nó bị lỗi thư viện gì mà e sửa hoài ko được ạ. mọi người ai biết chỉ e vs

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?