Import file HTML vào Angular 5

Chào mọi người, em là một người mới bắt đầu tập tành về Angular, hiện tại em đang dùng phiên bản Anguar 5.2.10. Và em đang gặp một số lỗi khi import file HTML, file HTML này chứa header và footer của trang web. Em đã tìm hiểu trên bác Google và thực hiện nhưng bị gặp một số lỗi như sau:
If ‘ng-template’ is an Angular component, then verify that it is part of this module.
If ‘ng-template’ is a Web Component then add “CUSTOM_ELEMENTS_SCHEMA” to the ‘@NgModule.schemas’ of this component to suppress this message. ("[ERROR ->]


Đây là code của em:
  1. File header.component.ts:
  2. File header.component.html:
  3. File home.component.html gọi app-header:
  4. File app.module.ts import headerComponent:
  5. Đây là lỗi mà em đang gặp:

Em có search để tìm cách fix lỗi rồi nhưng vẫn chưa thành công, mong các anh chị trên diễn đàn có kinh nghiệm chinh chiến với Angular góp ý chỉ em hướng giải quyết được không ạ? Em cảm ơn anh chị rất nhiều.

Trong app module ko có HeaderComponent kìa

1 Like

Em có import HeaderComponent vào rồi nhưng vẫn bị lỗi như cũ ạ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh/chị.

Sửa lại phần templateUrls thử :stuck_out_tongue:

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'app-header',
  templateUrls: [ './header.component.html' ],
  styleUrls: [ './header.component.css' ]
})
export class HeaderComponent { }
5 Likes

Cảm ơn anh/chị, em đã sửa được lỗi rồi ạ. Suy nghĩ của em về luồng chạy trong khi gọi file header và footer vào trang web Angular bị sai. Cần phải gọi app-header và app-footer vào trong file app.compnent.html chứ không phải là gọi vào trang home.component.html, và một lỗi ngớ ngẩn mà em đã mắc phải như anh/chị hungsteve đã chỉ ra, em cảm ơn anh/chị rất nhiều.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?