Impliment NATS with Spring Boot

Cả nhà mình ơi ! Em mới đang tìm hiểu về NATS trong hệ thống microservice, em tìm hiểu được các patern gửi/nhận rồi. Giờ em đang muốn call các function trong/ngoài hệ thống(e đang muốn impliment bằng Spring boot). Có ai đã có kinh nghiệm rồi chỉ em với ạ !
Em cảm ơn cả nhà <3

Em thảo khảo cái này thử xem?
Link Example
Nếu không được liên hệ anh qua fb : Link fb

2 Likes

mấy cái pattern anh gửi này em hiểu rồi anh , vấn đề em gặp phải bây giờ là làm sao để các service trong hệ thống có thể giao tiếp được với nhau thông qua thằng NATS này đó anh.À em kb fb vs anh rồi đó :)))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?