IDLE trong Python

python3

(Tuấn Khanh) #1

IDLE trong Python là gì vậy?


(HK boy) #2

Là cái này:


(Tuấn Khanh) #3

Nó là biên dịch Python à?


(HK boy) #4

KHÔNG.


(Tuấn Khanh) #5

Cảm ơn bạn vì đã giúp mình hiểu nhé:+1::+1:


(Trinh Huynh) #6

cho mình hỏi là tại sao idle không biên dịch được dòng code trên thế?


(HK boy) #7

Chắc do IDLE của bạn thôi. IDLE của mình không có vấn đề gì cả.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?