ID tăng nhiều khi dùng ON DUPLICATE KEY UPDATE mysql

Mình dùng ON DUPLICATE KEY UPDATE nhưng ID tăng từ hàng chục lên chục nghìn. Mình tìm innodb_autoinc_lock_mode trong my.cnf trên xampp ubuntu nhưng ko có. Bác nào biết giải pháp nào giúp mình với ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?