I challenge DNH to (2019)

challenges

(*grab popcorn*) #41

:v Mới update lại hình đó. Nãy vẽ nhầm mất :">


(‏) #42

duyệt bắt đầu từ 1 nó in ra {mouse} luôn có cần cái đống phía sau đâu? Mà flag Drgnz{mouse} nó ko nhận, input dỏm rồi :V Check input có 1 2, có 2 3, có 3 4, có 4 5 có 5 6 có 6 7, mà s[7] là } rồi, vậy là duyệt kiểu gì đây :V

input bị lỗi nè: có 1 dòng in là 4296 74721223 1224 :V :V :V

mà sao ko để input.txt với cái hình .png lên host luôn, serve static file gì đó, sao lại xài ké imgur với google drive là xao :V


(*grab popcorn*) #43

:v Đã update input lại :3

Bài duyệt thì phải duyệt tất cả các chỗ có kí tự { nha.

Bài ra nhiều {...} lắm nhưng chỉ có 1 cái là flag thật thui :">


(‏) #44

phải thử hết sao :V :V


(*grab popcorn*) #45

Đề yêu cầu vậy mà :stuck_out_tongue:


(‏) #46

sau khi thử gần 20 cái cũng xong :V :V :V


(Vi) #47

hay lắm bác!
nhưng mà nhiều bài đúng là khá “khoai” đấy :v


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?