Hướng dẫn làm auto test Java

Mình có 1 chương trình java chạy console đơn giản.
Giờ mình muốn truyền dữ liệu vào để test xem code đó chạy đạt yêu cầu không thì làm thế nào nhỉ các bạn?
Mình dùng javac để biên dịch code nha mọi người.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?