Hướng dẫn deploy reactJS và file war vào apache tomcat

Em có một app REST API như này ạ:
-FrontEnd: reactJS
-BackEnd: java servlet
-VPS: linux Ubuntu
-web service: apache tomcat 10

Em không biết deploy reactJS và file war được build từ java servlet lên cùng 1 VPS chạy apache tomcat, cùng domain với nhau. Hiện tại em đang fix tạm bằng cách backend deploy lên VPS đó và có domain riêng, còn reactJS build xong em deploy lên firebase với domain khác nữa. Trước em code .NET thì có template sẵn, build ra frontend, backend chung 1 thư mục, copy lên thư mục IIS là xong, giờ chuyển qua java hơi khó, mong được giúp đỡ ạ.

nếu bạn deploy cục react và cục java đó trên cùng vps thì có vấn đề gì?

1 Like

Cài apache tomcat xong thì nó cho 1 thư mục để chứa code (hoặc nhiều thư mục, em không chắc). Em không biết đặt 2 cục reactJS và cục java ở vị trí nào, tổ chức thư mục ra sao í (set đường dẫn này kia nữa) rồi config sao cho mà khi client vào domain VD: https://abc.com thì nó vào cục reactJS chứ không phải request vào cục java.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?