Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++

Dev C++ là gì?Dev C++ là một IDE, một phần mềm dùng để soạn thảo/ lập trình ngôn ngữ C/C++.Dev C++ khá nhẹ, tích hợp sẵn các tính năng như highlight (giúp phân biệt hàm, biến…), auto complete (gợi ý code), tự động lưu code, compile và run trực tiếp…
Cài đặt Dev C+± Tải Dev C++ tại: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?