Hướng dẫn cách tạo một site ZeroNet và khám phá thế giới DarkNet (Phần 9)

Dạo này do bận nên mình ít khi lên Dạy Nhau Học, phần vì công việc ở công ty, phần vì mải mê cho website của mình nên không còn rảnh rỗi như xưa.Tiếp tục phần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo một site Onion, hum nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách để tạo một trang web trên mạng lưới Zero Net.
Về tổng quan mạng Zero Net là gì và hướng dẫn sử dụng phần mềm Zero Net , mình có chia sẻ ở đây, các bạn có thể tìm đọc nếu chưa biết Zero Net là gì !
Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một VPS , trong hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn với nền tảng phổ biến nhất để chạy Server là hệ điều hành Ubuntu.
Mình thường sử dụng dịch vụ của CloudCone vì giá thành rẻ và tốc độ khá tốt, các bạn có thể đăng kí tài khoản CloudCone ở đây!
Sau khi tạo VPS xong, các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây để tạo cho mình một site ZeroNet.
Các bạn chạy các lệnh sau :
Cập nhật lại repo của Ubuntu : sudo apt-get update

Cài đặt các gói cần thiết khác: sudo apt-get install msgpack-python python-gevent

Tải phần mềm Zero Net từ GitHub về VPS của bạn: wget https://github.com/HelloZeroNet/ZeroNet/archive/master.tar.gz

Giải nén tệp tin nén master.tar.gz bằng lệnh sau: tar xvpfz master.tar.gz

Di chuyển vào thư mục ZeroNet-master: cd ZeroNet-master

Khởi chạy Zero Net python zeronet.py

Sau đó các bạn thử mở đường link sau http://127.0.0.1:43110/ trên trình duyệt .Nếu nó hiện lên như này là OK !


Lưu ý : Để có thể truy cập vào http://127.0.0.1:43110/ thì các bạn cần cài remote Desktop và cài trình duyệt web cho Ubuntu nên nó có thể tốn tài nguyên máy chủ nên trong trường hợp này chúng ta có thể bỏ qua bước này, nếu các bạn dùng giao diện dòng lệnh !
Để tạo một site ZeroNet các bạn nhấn vào mục Create new, empty site" ở phần Menu của ZeroHello như hướng dẫn bên dưới :


Nó hiện lên như này là OK !

Các bạn có thể thấy các thông tin :
Page address: 1HCKGhJU2MQCV9EUJTsXauyRxMhnTnYG5X // Địa chỉ trang Zero Net của bạn
- Peers: 1 // Số Peer
- Size: 6650 // kích thước của Trang
- Modified: Sat Nov 21 2020 11:10:19 GMT+0700 (Giờ Đông Dương) // Lần chỉnh sửa cuối cùng
Để chỉnh sửa nội dung trang của bạn , các bạn truy cập vào thư mục data/Site address trong ví dụ của mình nó nằm ở : data/1HCKGhJU2MQCV9EUJTsXauyRxMhnTnYG5X

Đối với các bạn không muốn dùng GUI mà dùng giao diện dòng lệnh, các bạn chạy lệnh sau để tạo Trang ZeroNet :
Các bạn di chuyển vào thư mục cài đặt Zero Net cd ZeroNet-master
Chạy lệnh zeronet.py siteCreate để tạo Trang Zero Net

Nó hiện lên như này OK !
- Site private key: 23DKQpzxhbVBrAtvLEc2uvk7DZweh4qL3fn3jpM3LgHDczMK2TtYUq
- Site address: 13DNDkMUExRf9Xa9ogwPKqp7zyHFEqbhC2
...
- Site created!
$ zeronet.py
Nó sẽ tạo một thư mục mới với cấu trúc sau : data/13DNDkMUExRf9Xa9ogwPKqp7zyHFEqbhC2 trong thư mục ZeroNet-master với 13DNDkMUExRf9Xa9ogwPKqp7zyHFEqbhC2 là tên trang của bạn.

2. Build/Modify site**

Cập nhật các tệp trang web nằm thư mục data/[Site address] (ví dụ: 13DNDkMUExRf9Xa9ogwPKqp7zyHFEqbhC2).
Khi trang web của bạn đã sẵn sàng, các bạn chạy lệnh sau để cập nhật thay đổi:
$ zeronet.py siteSign 13DNDkMUExRf9Xa9ogwPKqp7zyHFEqbhC2
- Signing site: 13DNDkMUExRf9Xa9ogwPKqp7zyHFEqbhC2...
Private key (input hidden):
Nhập khóa cá nhân(private key) bạn có khi tạo trang web. Thao tác này sẽ ký tất cả các tệp để các máy trong mạng ngang hàng (peers) có thể xác minh rằng chủ sở hữu trang web là người đã thực hiện các thay đổi.

3. Thông báo các thay đổi

Để thông báo cho các máy khác trong mạng về những thay đổi bạn đã thực hiện, bạn chạy lệnh sau:

$ zeronet.py sitePublish 13DNDkMUExRf9Xa9ogwPKqp7zyHFEqbhC2
...
Site:13DNDk..bhC2 Publishing to 3/10 peers...
Site:13DNDk..bhC2 Successfuly published to 3 peers
- Serving files....
Đó là tất cả những gì các bạn cần làm để tạo một trang ở Zero Net.
Bay giờ bạn có thể xem thành quả của mình ở :http://127.0.0.1:43110/13DNDkMUExRf9Xa9ogwPKqp7zyHFEqbhC2

4:Tài liệu phát triển Trang Zero Net

Để phát triển một Trang sử dụng Zero Net các bạn tham khảo tài liệu sau .

Xem lại các bài viết trước của mình :

Phần 1:
Hướng dẫn cách khám phá Onion Web và thế giới Dark Net (Phần 1)
Link : Hướng dẫn cách khám phá Onion Web và thế giới Dark Net (Phần 1)
Phần 2 :
Khám phá thế giới Free Net và thế giới Dark Net
Link : Hướng dẫn Khám phá Free Net và thế giới Dark Net (Phần 2)
Phần 3 :
Hướng dẫn cách khám phá thế giới I2P và thế giới Dark Net
Link : Hướng dẫn cách khám phá I2P và thế giới Dark Net (Phần 3)
Phần 4 :
Hướng dẫn khám phá Zero Net và thế giới Dark Net :
Link : Hướng dẫn khám phá Zero Net và thế giới Dark Net (Phần 4)
Phần 5 :
Hướng dẫn khám phá eDonkey và thế giới Dark Net :
Link : Hướng dẫn khám phá eDonkey và thế giới Dark Net (Phần 5)
Phần 6:
Hướng dẫn khám phá RetroShare và thế giới Dark Net
Link : Hướng dẫn khám phá RetroShare và thế giới Dark Net (Phần 6)
Phần 7:
Hướng dẫn sử dụng Torrent an toàn và thế giới Dark Net
Link : Hướng dẫn sử dụng Torrent an toàn và thế giới Dark Net (Phần 7)
Phần 8:
Hướng dẫn cách tạo một site Onion và khám phá thế giới DarkNet
Link : Hướng dẫn cách tạo một site Onion và khám phá thế giới DarkNet (Phần 8)

6 Likes

bác còn giữ các link deepweb nhạy cảm gì đó không bác ib cho e xin ít link e vào tham quan tí

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?