Hp omen 15 bios


(nope) #1

ae trong platform có ai dùng hp omen 15 ki ah , cho mình hỏi vào advanced Bios của nó kiểu gì vậy vì vào Bios bình thường bằng f10 ít lựa chọn để chỉnh quá :frowning:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?