Hỏi ý tưởng kiểm tra 1 số k có thuộc dãy Fibonacci hay không

Ai có ý tưởng cho bài này không ạ? Code bằng Java

Cách đơn giản nhất là tính số fib từ đầu cho đến khi >=n rồi dưa ra kết luận
Cách khác là dùng toán học. Tính trong O(1) luôn

2 Likes

@Tien_Le4 Golden ratio là từ khóa.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?