Hỏi ý kiến về trường ĐH ở THPCM

Em năm nay lớp 12 và đang có ý định thi công nghệ thông tin hoặc an toàn thông tin thì thi trường nào ạ tầm 23~>27 thôi mà ưu tiên 22-25 thì trường nào là tốt ạ ở tphcm học phí tầm 20tr trở xuống thôi 🥲

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?