Hỏi ý kiến về HANU

Anh (chị) cho em hỏi với ạ, em thấy ở đại học hà nội (hanu) có ngành CNTT mà trường có yêu cầu là học bằng tiếng anh, vậy những năm đầu thì các môn phụ khác cũng đều được dạy bằng tiếng anh hay là không ạ, hay chỉ có chuyên ngành là dạy bằng tiếng anh ạ, và mới mức tiếng anh trung bình khá có nên lựa chọn ngành CNTT của hanu để theo học không ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?