Hỏi về web (java, php or js)

Chào mọi người.
Chuyện là em muốn làm 1 trang web đếm ngược, thì cần search với từ khóa gì vậy mọi người?

từ khóa của bạn đó sao không gõ thử vào Google, nó sẽ ra ngay chứ hỏi vào đây làm gì? Google tính tiền trên mỗi lượt tìm kiếm nên bạn vào đây hỏi nhằm tiết kiệm ít tiền chăng?

5 Likes

Tìm google từ khóa kia không ra thì bạn dịch sang nhiều ngôn ngữ khác kiểu gì cũng ra, google hỗ trợ dịch luôn nè :kissing_heart:

EDIT (@library): viết tiếng Việt có dấu nhé Hoàng!

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?