Hỏi về web chat anime

Tôi biết câu hỏi này có không liên quan nhưng mọi người có biết trang web nào mà các fan anime, otaku có thể thoải mái trò chuyện và hỏi đáp với nhau về anime, manga và light novel không, chỉ trò chuyện và chat với nhau

1 Like

blogtruyen, Hako?

Hoặc kiếm site A-M nào có discussion board mà bay vào.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?