Hỏi về vòng lặp kép trong java

 public class giai_thap_hinh {
  //hinh 2 
	public static void main(String[] args) {
	/* * * * *
	 * * * * 
	 * * *
	 * * 	
	 */
		int a =5;
while(a>=1) {for (int b=1; b<=a; b++) {System.out.print("* ");}
    a--;
    System.out.println();}
}	

em có đoạn code vẽ lại tháp hình như đoạn mô tả ạ . em chưa hiểu logic của vòng lặp mong ai hiểu có thể giải thích tường minh cho em rõ vòng lặp này chạy 1 vòng bắt đầu từ biến a = 5 dc không ạ , có cách nào phân tích cho dễ hiểu logic của 1 vòng lặp kép hoặc 1 vòng lặp 3 được không ạ

chưa hiểu thì bạn tự chạy code bằng tay rồi phân tích
toàn là những lệnh cơ bản, bạn không thể tính ra được output của bài này sao?

a = 5
a > 1, true
for b = 1; b <= 5 (b chạy từ 1 đến 5), mỗi lần in ra 1 khoảng trắng, vậy là in ra 5 khoảng trắng
a-- (vậy là a = 4)

a=4
rồi lại giống bên trên

làm được như trên có khó không? có lệnh nào bạn không biết không?

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?