Hỏi về việc phân chia project với dashboard

cho em hỏi là bình thường thì mình chia project với dashboard ra làm 2 phần riêng hay là mình sử dụng tài khoản đăng nhập rồi xem là admin hay user để xác định nơi trỏ tới ạ

2 frontend riêng biệt.

2 Likes

mình tưởng set role để xem admin hay user ạ

đúng rồi. Giao diện nằm chờ trên server, tùy vào mỗi role của user mà client sẽ download giao diện tương ứng, và server sẽ gửi đúng phần giao diện tương ứng với mỗi role user. Ví dụ như admin có cái dashboard ABC như của bạn bên trên, thì user guest bình thường truy cập web đâu cần gửi request để download ABC về, nếu muốn cũng bị server chặn lại ( http có mã 403)

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?