Hỏi về việc học angular

angular

(It Hoài Tâm) #1

bây giờ nếu học thì nên học angular mấy vậy mọi người. ở việt nam mình angular với react cái nào hót vậy


(Nguyen Kien) #2

lên angular.io học bạn ơi


(Tùng đinh Quang) #3

angular 2, 3 ,4… mình thấy cứ cái cũ học vẫn được vì logic nó như nhau thôi. mà cái cũ thì chắc chắn google hỏi dễ hơn :D.


(It Hoài Tâm) #4

tại mình đọc mấy bài viết trên mạng nói từ angular 6 trở đi nó có nhiều cái hay ho hơn. với mình kiếm mấy cái video để học.mình lười đọc lắm


(Tùng đinh Quang) #5

thì vậy nó thêm cái hay ho thì vẫn dựa trên cái cũ để thêm.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?