Hỏi về việc học angular

bây giờ nếu học thì nên học angular mấy vậy mọi người. ở Việt Nam mình angular với react cái nào hót vậy

lên angular.io học bạn ơi

1 Like

angular 2, 3 ,4… mình thấy cứ cái cũ học vẫn được vì logic nó như nhau thôi. mà cái cũ thì chắc chắn google hỏi dễ hơn :D.

tại mình đọc mấy bài viết trên mạng nói từ angular 6 trở đi nó có nhiều cái hay ho hơn. với mình kiếm mấy cái video để học.mình lười đọc lắm

thì vậy nó thêm cái hay ho thì vẫn dựa trên cái cũ để thêm.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?