Hỏi về vấn đề gặp lỗi khi import data

Dạ anh chị cho em hỏi, khi em import dữ liệu từ file excel vào sql thì nó hiện lỗi “copying to” như này. Sau đó mở bằng ra thì nó không hiển thị. Vậy mình nên xử lý lỗi này như thế nào ạ. Em cảm ơn.

Mở ra xem nó có lỗi gì biết mà xử lý, chứ bạn nghĩ mọi người ở đây là thánh thần đầy quyền năng để đoán ra lỗi gì chỉ với một cửa sổ trên?

2023-10-27-12-39

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?