Hỏi về update view trong angular

Chào m.n!
Mình mới học về angular và đang làm 1 app nho nhỏ.
Vấn đề là khi mình mở 2 tab angular app trên browsers, tab 1 update data ở api và view đc update, nhưng tab thứ 2 thì k update trừ khi refresh.
Vậy cho mình hỏi làm cách nào để 2 tab đều biết đc data changed và tự update view k nhỉ?
Ai biết giúp mình với ạ, big thanks :blush:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?