Hỏi về từ điển dùng để dịch văn bản khi đọc pdf


(tuhoang) #1

Chào các bác. Chả là em đang cần đọc 1 cuốn ebook tiếng anh nên cần có tool để quick trangslate qua pop-up (bôi đen vào đoạn văn bản sẽ ra popup dịch đó). Em thử đã thử qua các addon của chrome như imTranstaltor, google translate nhưng nó chỉ dịch được web, còn khi mở file pdf thì nó không hỗ trợ dịch).
Bác nào biết cách nào sử dụng các addon trên hoặc có tool nào khác không ạ? Em dùng Ubuntu nhé.!
Cảm ơn cả nhà!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?