Hỏi vè trỏ tên miền về hosting

Các bác cho em hỏi, em có cài web trên winserver 2012, em đã mở port 4141 để có thể truy cập từ xa, địa chỉ web có định dạng là địa chỉ ip và port: xxx.xxx.xx.xx:4141. Em đã trỏ được tên miền được, nhưng phải truy cập kiểu xxxxxxxx.com:4141 mới truy cập được. Các bác cho em hỏi giờ phải làm thế nào để không phải thêm port vào sau mà chỉ cần xxxxxxxx.com là được ạ. Em hỏi hơi lủng củng mong các bác thông cảm.

chạy web ở port 80 (http) hoặc 443 (https)

4 Likes

2 port bị dùng hết rồi bác ạ. Bác có hướng nào xử lý không

Bạn có thể đổi port trên router không? Tức là có quyền chỉnh sửa port trên router không đấy? Nếu có thì vào đó đổi port 80 trên đó thành port khác, rồi vào web server của bạn đổi port 4141 thành port 80. Còn nếu không làm gì được với router (hoặc modem) => thua nhé.

5 Likes

chắc dùng nginx trỏ port 80 sang port của app.

Bác nói rõ hơn được không ạ, vì hiện port 80 đang chạy 1 web khác rồi ạ

Thì chính vì thế bạn mới phải dùng port 4141. Người ta “đẻ ra” port là để 1 IP/ server name có thể dùng được nhiều dịch vụ khác nhau. Giờ bạn lại mong muốn 1 port chạy nhiều dịch vụ <= What?

Cách bây giờ là dịch vụ trên port 80 của bạn quan trọng hơn hay web bạn đang đề cập quan trọng hơn? Cái nào sẽ phải ưu tiên chạy port 80, không thể có chuyện 1 port 80 phục vụ một lúc 2 dịch vụ.

Còn cứ khăng khăng thì bạn phải chỉnh cái dịch vụ trên port 80 để nó hiểu rằng nếu request gửi tới không dành cho nó thì nó phải trỏ sang port 4141 rồi tiếp nhận kết quả gửi về cho client cái request đó.

Từ những điều mình nói lằng ngoằng bên trên, nếu bạn là người tinh ý, suy luận logic tốt và có chút kiến thức về mạng máy tính => giải pháp là proxy. Nhưng cần biết proxy chỉ thực hiện được nếu bạn có vai trò quản trị mạng hoặc làm việc/ yêu cầu được với quản trị mạng hỗ trợ. Nếu KHÔNG, việc điều chỉnh traffic mạng không thể thực hiện được trên phần cứng / cài cắm thêm phần mềm thì BÓ TAY TOÀN TẬP.

7 Likes

vậy thì chuyển qua chạy linux dùng nginx

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?