Hỏi về trình duyệt chuẩn để code HTML

hiện tại em đang code html nhưng khi chạy trên fifefox thì đúng nhưng sao chạy trên chrome với cốc cốc, IE lại bị loạn hết là sao ạ? anh chị nào cho e lời khuyên được không?

Khi bạn làm web thì không có trình duyệt “chuẩn” vì người dùng sẽ sử dụng bất kỳ trình duyệt nào để duyệt web, do đó bạn sẽ phải test trên ít nhất ba trình duyệt phổ biến: Firefox, Chrome, IE. Tuy nhiên nếu bạn code theo chuẩn hiện tại thì thường sẽ không có vấn đề gì phát sinh lắm :confused:, không biết bạn gặp phải vấn đề gì. Nếu bạn post code lên thì dễ giải quyết hơn.

Mình không chuyên bên front end lắm nên toàn xài framework thôi, thường thì người ta phải có một đoạn reset css trước khi phát triển. Để tiện thì bạn có thể phát triển trên một khung có sẵn người ta đã làm mấy việc lặt vặt đó rồi, như là https://html5boilerplate.com

1 Like

em làm bằng phpdesigner bác ạ. nhưng mà code nó cứ chạy lọan lên khi chạy trên các trình duyệt khác, vì e code chạy thử trên Fifefox giờ thử mở bằng IE với Chrome bị loạn hết cả bác à

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?