Hỏi về toán rời rạc?

Mọi người có ai giỏi về phần logic , hướng dẫn giúp em bài này với ạ !! Em đã làm thử nhiều lần nhưg vẫn ko ra hằng đúng, em cảm ơn trước ạ!!

Hi Văn huy.

  1. Có dúng thì có sai. Bạn có thể code thử để kiên tra xem nếu nó sai thì không đúng được.
  2. Thử rút gọn lại xem.

Nhiều khi không phải hằng đúng đâu :smiley: miễn là đừng hằng sai (FALSE) thôi. Cái này viết cho máy thử 16 trường hợp là biết đc đáp án. Sau đó up cái cách bạn đang làm nữa thì may ra.

2 Likes

Ý em là khai triển bằng tay cơ , ko phải bằng máy , code bằng máy thì nó ra true r :))

Cảm ơn bạn trả lời câu hỏi của mình , ý mình là khai triển băng tay thế nào để cho gọn hơn cơ , còn code băng máy thì nó ra true r :smile:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?