Hỏi về tinymce v4

Chào a/c ! Có cách nào để new line(<p>) trở nên rỗng(khôi phục mặc định) mỗi khi ENTER ko ạ ? Bởi vì nếu em tô đậm 1 đoạn text sau khi ENTER thì dòng mới vẫn dính in đậm . Em muốn mỗi khi xuống dòng chỉ có thẻ trống là <p></p> . Em xin cảm ơn

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?