Hỏi về tính năng Motion - Scale trong Adobe Premiere Pro

Cho mình hỏi tại sao ảnh của mình không phóng to thu nhỏ khi sử dụng tính năng Motion - Scale trong Adobe Premiere Pro ạ? Mình xem video, làm theo hiệu ứng phóng to thu nhỏ, họ làm vẫn hoạt động tốt mà mình làm mãi nó chẳng hiện lên gì, mình tra google thì toàn thấy tiếng Anh :weary:
Đây là link video: https://drive.google.com/file/d/1uqGzBIKgwKMzs4R5amY9h_r6NQl9h7f2/view?usp=sharing

Bạn quên set position như trong video này
https://www.youtube.com/watch?v=GR-bEGYi8D4

3 Likes

Mình tưởng cái Position là di chuyển, còn cái Scale là phóng to mà nhỉ? Mình thấy trong video người ta dùng mỗi Scale mà phóng to được hình, không cần dùng Position, mình cũng thử dùng cả 2 nhưng Scale vẫn không có tác dụng

Bạn muốn scale/rotate thì phải có anchor point, gọi là điểm neo, chứ scale/rotate nguyên khung hình thì ko có ý nghĩa về mặt kỹ thuật, nên ko có tác dụng là đúng rồi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?