Hỏi về tính đa hình trong java

em vẫn hay nghe về tính đa hình compile time trong java nhưng chưa biết nó là cái gì và nó khác với đa hình runtime thế nào ai biết chỉ em với được không ạ

compile time làm gì có tính đa hình nhỉ , hay là ám chỉ đến đa hình tĩnh overloading

2 Likes

trắc thế bạn có thể viết thử 1 ví dụ cho mình nhìn đc không

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?