Hỏi về thuộc tính box-shadow trong css3


Cho em hỏi cái giá trị của thuộc tính box-shadow trong hình là gì vậy ạ, trừ cái rgba là em hiểu rồi ạ!

Google phát ra luôn mà em, đọc/xem ví dụ ở trang này https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_box-shadow.asp
Có chỗ nào không hiểu thì vào đây hỏi tiếp

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?