Hỏi về thiết lập vòng lặp trong một mốc thời gian

Các anh ơi cho em hỏi chút là làm sao để đặt vòng lặp theo một khoảng thời gian ạ? Kiểu như là vòng lặp này chạy liên tục nhưng sau khi thực hiện 1 lần thì nó lại nghỉ 1 lúc, tùy theo thời gian mình sắp đặt, có thể là mấy chục giây hay thậm chí là mấy ngày. Em có dùng Sleep thì nó đóng băng cả project. Có cách nào để áp dụng lên chỉ riêng vòng lặp không ạ?

Và thế là bạn đang bước dần đến Multithreading (đa luồng xử lý).

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?