Hỏi về tài liệu chuyên tin

mọi người cho em hỏi ai có tài liệu này không ạ có thể chia sẻ với em và mọi người cùng học với
Chuyên đề của thầy võ văn trị em tìm khắp mạng đều không có chỉ có link trên 123doc nhưng phí cao quá :(((

Mình thấy tài kiệu trên còn ít chuyên đề, bạn có thể vào VNOI để học tập
VNOI cũng có gợi ý vài tài liệu cho bạn tại Đây

2 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?