Hỏi về sử dụng vector của Freepik

Chào mọi người,
Mình muốn hỏi việc sử dụng các vector miễn phí được cung cấp bởi Freepik cho hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm (như poster, banner, name card,…) dưới vai trò là một freelancer và nhận phí thiết kế thì có được xem là sử dụng cho mục đích thương mại hay không?
Việc sử dụng mình đề cập ở đây là chỉ sử dụng những vector cần thiết như một phần của bản thiết kế mới, có nhưng thay đổi về màu sắc, bố cục chứ không sao chép hoàn toàn thiết kế.
Mong được mọi người giải đáp,
Mình cảm ơn.

Nếu cậu bán các ấn phẩm sử dụng vector ấy, thì có, đó là mục đích thương mại.
Cậu nên đọc kỹ license của freepik, xem xem họ cho phép làm điều gì. Nếu họ cấm sử dụng nó trong mục đích thương mại, kể cả khi cậu đã thay đổi một chút, cậu vẫn có thể đối mặt với các vấn đề pháp lý đó :smile:
Thường trong license sẽ nêu rõ các hoàn cảnh cậu có thể được sử dụng. Vậy nên, rõ nhất thì cậu đọc kỹ nó nha!

3 Likes

Vâng, Mình cảm ơn nhé.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?