Hỏi về sự ảnh hưởng của lưu lượng dữ liệu trong request POST lên server

Chào mọi người, em có thực hiện một vài request POST lên phía server dạng JSON và nhận được code phản hồi 200 nhưng em có một vài vấn đề thắc mắc như sau:
Liệu nội dung em gửi lên có lưu lượng rất lớn và liên tục có làm server bị chậm lại hay không? Nếu có, đây có phải là một rủi ro tiềm ẩn khi mà một lượng lớn dữ liệu và được đẩy lên liên tục có khiến server bị treo như DDOS không ạ?
Cảm ơn mọi người!

đây là 1 dạng Layer 7 - Application Layer DOS Attack.

4 Likes

limit thời gian request lại , còn thằng nào cần request quá nhiều thì sài websocket tạo liên kết dài hạn luôn

thường thường nếu đánh giá ứng dụng không có quá nhiều data thì server sẽ limit header hoặc body truyền lên

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?