Hỏi về ssh với máy tính tại nhà

Mình có nhu cầu muốn ssh từ một nơi khác đến chiếc máy tính để bàn tại nhà, mình có tìm hiểu trên mạng nhưng thực sự chưa rõ các bước cần thực hiện như thế nào.

Mình chi biết là cần có ip public để kết nối nhưng máy tinh ở nhà của mình là ip private làm sao để nó có ip public được bây giờ.

Mong mọi người giải đáp.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?