Hỏi về share thư mục cho cả mạng LAN trong windows

windows

(Gà ) #1

Các bác cho em hỏi:
Em muốn share một thư mục cho cả mạng lan xem được, tuy nhiên muốn cấp riêng cho một số máy full quyền đọc, ghi. Các bác chỉ em cách với ạ. Em cảm ơn!!!


(ĐạoTrần) #2

Trên máy share bạn tạo một group là full và một group là nofull, ví dụ là vậy.
Tiếp theo với mỗi một người muốn truy cập vào folder share này thì bạn tạo cho họ một user theo tên của họ chẳn hạn.
Với mỗi user đó nếu bạn muốn cho full quyền thì cho vào nhóm full còn ai chỉ được đọc thôi (không được thêm xóa sửa) thì bạn cho vào nhóm nofull
Cuối cùng bạn phân quyền nhóm fullmodify còn nhóm nofull là chỉ read & execute , list folder contents ,read


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?