Hỏi về req/res trong express?

Em đọc trên stack họ cho rằng ko nên pass req/res như 1 biến ví dụ
router.js

const my_model = require 'my_model'

router.post('/member/update-profile',async function(req,res){
  
  const data = await my_model(req)
  res.send(data)
})

my_model.js

module.exports = async function(req){
  var username = req.body.username
  ...
}

Tuy nhiên trình độ Eng có hạn nên cũng ko hiểu gì hết. Ở trên em có demo ví dụ pass hẳn req sang model để nhận post/get data.

Em muốn hỏi là cách này có ổn không? Em xin cảm ơn

với trình độ am hiểu hạn chế của mình, mình xin trả lời như sau:

const my_model = require 'my_model'

router.post('/member/update-profile',async function(req,res){
   
  const data = await my_model(req)
  res.send(data)
})

đoạn code này sẽ lưu cả model với các trường vào db.
tuy nhiên có những trường thuộc tính isrequire =false, thì mình không nhất thiết phải lưu, khi đó mình dùng đoạn code thứ 2.

1 Like

nếu bạn chưa thấy có vấn đề gì với cách làm hiện tại của bạn, thì cứ tiếp tục thôi
nếu cách hiện tại thật sự không ổn, thì một ngày đẹp trời nào đó (hoặc cũng có thể là một ngày xấu trời đầy giông bão) bạn sẽ tự phát hiện ra và sửa
không cần phải làm theo cái gì đó mà mình chưa hiểu rõ

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?