Hỏi về React js kết hợp Firebase so với kết hợp với BackEnd (NodeJs, Java...)

Xin chào mọi người em đang muốn hỏi về điểm mạnh điểm yếu của việc kết hợp Reacts js với Firebase so với kết hợp với BackEnd(NodeJs,Java…),vì em định làm một dự án mà dự liệu không cần quá bảo mật.

Không cần bảo mật thì dùng firestore của firebase, cài cho nó public CRUD, không cần thông qua nodejs, java, … Cho react từ client query trực tiếp database luôn. Nếu user không để ý thì người ta không xoá database đâu :v

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?