Hỏi về RabbitMQ, Elastic, Redis

MÌnh có tiềm hiểu về Rabbit, ES, Redis (chưa sâu lắm) mình muốn triển khai nó thì làm như nào , có ai cho minhf chút gợi ý đy, cảm ơn nha

Bạn triển khai làm cái gì mới đc? Còn ko thì cứ down chúng về mà cài thôi :smiley:

2 Likes

vd: chuyển khai từ fontend -> rabbitmq->worker->mysql thì sao bạn

Thông thường thì công cụ sẽ là thứ giải quyết 1 nhu cầu cụ thể, vậy nhu cầu của bạn trong trường hợp này là gì thế?

1 Like

Getting started with RabbitMQ queue messaging with PHP

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?