Hỏi về phương pháp kiểm tra Canadian SIN (Social Insurance Number)

mọi người có thể giải thích về cách check mã hợp lệ hay không hợp lệ được không ạ. Em thì đã hiểu code rồi nhưng về mặt logic hoặc là viết như vậy là có ý gì em vẫn chưa hiểu.


Nội dung đề bài chép dạng văn bản được không bạn? Nếu được thì chép văn bản và dán lên đây.


Chỗ nào không hiểu thì chỉ rõ. Đoạn mã đã có chú thích rõ ràng, đề cũng có mẫu rồi.

3 Likes

Code gì nhìn hãi thật :sweat: giải thích cũng hết hồn.

Chữ số thứ 9 là checksum. Bước 1 tra bảng cho ngắn gọn :smiley: rồi bước 2 cộng với tổng lẻ chia hết cho 10 là true.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?