Hỏi về phần mở rộng của file .s

Mọi người cho em hỏi là file có phần mở rộng là .s (VD: vaccum.s) thì có thể dùng phần mềm nào để mở ạ.
Em cảm ơn

.s là file assembly, bạn có thể mở bằng Notepad :wink:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?