Hỏi về phần mềm snap code

Chào mọi người ạ, nay em đi mò quanh các diễn đàn thì thấy có đoạn codesnap này đẹp quá mà không biết họ dùng gì để ra được hình như vầy. Mọi người cho em hỏi đây là phần mềm hay web nào vậy ạ?
image

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?