Hỏi về ngành Kỹ thuật phần mềm ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Em định học kỹ thuật phần mềm ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho em hỏi là ngành này ở trường có đào tạo đại trà không(vì chưa giỏi English nên ko học c.trình tiên tiến được), nếu có thì học phí là bao nhiêu 1 năm.
Thêm nữa là học trường KHTN với Bách Khoa thì bên nào kiến thức ổn hơn.

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?