Hỏi về ngành An toàn thông tin của trường Bưu chính viễn thông

e năm nay lớp 11 muốn thi ngành an toàn thông tin của bưu chính viễn thông, muốn xin ý kiến của mọi người về ngành này ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?