Hỏi về mua pro gradient của paperspace

Mình đang muốn mua bản pro gradient của paperspace vì khá rẻ mà bản chạy miễn phí đã khá ok.
Nhưng khi mình dùng mastercard thì nó báo:

{"error":{"name":"ApplicationError","status":400,"message":"Authorization hold failed. Please try a different card."}}

Thường thì mình thanh toán các dịch vụ google bằng thẻ này đều rất ok và nhanh.
Mình có search và đọc toàn bộ doc của paperspace nhưng vẫn chưa tìm được gì, không biết có ai đăng ký thành công chưa? Nếu có thì cho mình xin hỏi là các bạn dùng loại thẻ gì mới được?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?