Hỏi về MFA Google authentication code

Hi mn, hiện mình đang có 1 yêu cầu là gắn google authentication code vào login, mình đã gắn login with google. Mình tìm nhiều tài liệu đọc nhưng mà hầu hết còn hơi mơ hồ, ko biết có nguồn tài liệu hay ai đã từng code qua mảng này rồi có thể cứu cánh mình với ạ :frowning:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?