Hỏi về maven liên quan đến thư mục target

Hiện tại em đang có plugin chạy để đọc file excel rồi config lại value cho các enviroment hay database, và plugin này đang change cái target nhưng khi mình chạy lên web thì nó không chạy theo target mà vẫn chạy ở source.
Vậy cho mình hỏi có cách nào cho project chạy với thư mục target không ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?