Hỏi về Mainboard và CPU

anh/chị có thể giuso e trả lời 2 câu hỏi này được không ạ

  • Các loại main sử dụng chip intel thông dụng hiện nay( tính từ g31 đến nay)
  • Các loại cpu tương thích cho các loại main đó
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?