Hỏi về lưu file excel trực tiếp từ Datagridview

c-sharp

(Gà ) #1

Như tiêu đề ạ. Em đã gọi được file excel vào Datagridview, tuy nhiên giờ em muốn chỉnh sửa trực tiếp trên Datagridview và lưu ngược lại vào file excel đó. Các bác tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?