Hỏi về lỗi Wireshark khi cài đặt

Hiện tại em đang học, cần dùng đến Wireshark nhưng khi tải phiên bản từ trang chủ về và cài đặt thì bị xảy ra lỗi này. Em không biết lỗi gì cả. Ai đã bị và biết cách khắc phục thì chỉ em với ạ.
Cảm ơn các bác.
Lỗi như hình ảnh

ráng tự tìm google cái lỗi bạn rồi sửa thôi ở đây ai cũng sẽ phải search cả, làm nhiều thì sẽ có kĩ năng Google. Bạn cứ đánh hết cái lỗi đó rồi tìm, thường không cái được có thể do xung đột phần mềm nhất là antivirus hoặc do máy cài thiếu file này file nọ, update windows bị lỗi v.v , sửa từ từ có kinh nghiệm thì tự chuẩn đoán được thôi :confused:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?