Hỏi về lỗi trong devC

Mọi người giúp e sửa lỗi này với ạ. Tự dưng devC của e nó bị lỗi lệnh printf()
e code cái đơn giản như này mà nó cũng không chạy được ạ

Cái này không phải là lập trình đâu, mà là học về hệ điều hành, cách đặt tên file, thành thạo các thao tác người dùng trước khi bắt tay viết code. Rồi cách gọi một chương trình khi compile thành công thì như thế nào? (gõ từ dòng lệnh/ nhấp đúp chuột/ gọi nó từ một chương trình khác).

Giờ làm vầy: đặt tên fille <=8 ký tự, đuôi file <= 3 ký tự, lưu trong các thư mục cũng đặt tên tương tự (hiện nay thư mục đã OK, tên file chưa OK vì chứa khoảng trắng). Khi khi compile thành công thành file .exe, mở cửa sổ gõ lệnh lên, chuyển vào thư mục đó, dir ra kiểm tra xem ổn chưa? Rồi gõ tên file chạy thử xem, đừng phụ thuộc vào các code editor hoặc IDE.

3 Likes

dạ e cám ơn bác. Nhưng em không hiểu tại sao trước e vẫn đặt tên file có khoảng trắng mà nó không bị. Còn bh nó lại bị nhỉ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?